Project Paleisweg Garderen

Het project in Garderen gaat bestaan uit ruim 250 zonnepanelen. De aanleg van de stroomkabel is door de netbeheerder al gerealiseerd en opgeleverd. Nu is het wachten op de beschikking van de overheid om het project te kunnen financieren uit het ‘Postcode roos model’. Sinds begin 2021 heeft de overheid de “Postcoderoos regeling” aangepast, en het budgetvoor deze regeling verlaagd. Zie voor meer informatie over deze aangepaste regeling:https://www.hieropgewekt.nl/nieuws/kamerbrief-vernieuwde-postcoderoosregeling-2021

Voor het project Garderen is de aanvraag in behandeling en is het nu wachten op uitsluitsel vanuit de overheid. Misschien wordt de subsidiepot nog weer gevuld, en andersis het wachten op volgend jaar voordat wij met dit project verder kunnen.